Terma & Syarat

Syarat Penggunaan

Syarat Penggunaan (“Terma”) terakhir diperbaharui pada 3 Januari 2019.

Misi Planetmahir adalah untuk memperbaiki kehidupan melalui pembelajaran atas talian.Kami membolehkan sesiapa sahaja di mana sahaja untuk membuat dan berkongsi kursus kemahiran (pengajar) dan untuk mendaftar dalam kursus – kursus ini untuk belajar (pelajar). Kami menganggap model pasaran kami cara terbaik untuk menawarkan kandungan pendidikan yang berharga kepada pengguna kami. Terma ini adalah untuk memastikan platfom dan perkhidmatan kami selamat untuk anda, kami dan komuniti pelajar dan pengajar kami. Terma ini terpakai untuk semua aktiviti anda di laman web Planetmahir, aplikasi mudah alih Planetmahir, aplikasi TV kami, API kami dan perkhidmatan lain yang berkaitan (“Perkhidmatan”).

Sekiranya anda menerbitkan kursus di platfom Planetmahir, anda juga harus bersetuju dengan Perjanjian Pengajar. Kami juga memberikan butiran mengenai pemprosesan data peribadi pelajar dan pengajar kami dalam Dasar Privasi kami. Sekiranya anda menggunakan Planetmahir sebagai sebahagian daripada program pembelajaran dan pembangunan Planetmahir For Business (PFB) majikan anda, anda boleh merujuk kepada Pernyataan Privasi PFB kami.

Jika anda tinggal di Amerika Syarikat atau Kanada, dengan bersetuju dengan Syarat ini, anda bersetuju untuk menyelesaikan pertikaian dengan Planetmahir melalui penimbangtara yang mengikat (dengan pengecualian yang sangat terbatas, bukan di mahkamah), dan anda mengecualikan hak tertentu untuk mengambil bahagian dalam tindakan kelas, seperti yang diperinci dalam bahagian Penyelesaian Pertikaian.

Isi Kandungan

 1. Akaun
 2. Enrolmen Kursus dan Jangkahayat Akses
 3. Pembayaran, Kredit, dan Bayaran Balik
 4. Peraturan Kandungan dan Perilaku
 5. Hak-hak Planetmahir Atas Kandungan Yang Anda Terbitkan6. Menggunakan Planetmahir pada Risiko Anda Sendiri
 6. Hak Planetmahir
 7. Pelbagai Terma Perundangan
 8. Resolusi Pertikaian
 9. Pengemaskinian Terma-terma ini
 10. Cara Hubungi Kami

1. Akaun

Anda memerlukan akaun untuk kebanyakan aktiviti di platfom kami. Pastikan kata laluan anda selamat di tempat, kerana anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berkaitan dengan akaun anda. Jika anda mengesyaki orang lain menggunakan akaun anda, beritahu kami dengan menghubungi Pasukan Sokongan kami. Anda mesti mencapai umur persetujuan untuk perkhidmatan dalam talian di negara anda untuk menggunakan Planetmahir.

Anda memerlukan akaun untuk kebanyakan aktiviti di platfom kami, termasuk untuk membeli dan mendaftar kursus atau untuk menyerahkan kursus untuk penerbitan. Apabila anda mendaftar dan menguruskan akaun anda, anda mesti menyedia dan terus memberikan maklumat yang tepat dan lengkap, termasuk alamat e-mel yang sah. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk akaun anda dan semua yang berlaku di akaun anda, termasuk sebarang bahaya atau kerosakan (kepada kami atau orang lain) yang disebabkan oleh seseorang yang menggunakan akaun anda tanpa izin anda. Ini bermakna anda perlu berhati-hati dengan kata laluan anda. Anda tidak boleh memindahkan akaun anda kepada orang lain atau menggunakan akaun orang lain tanpa kebenaran mereka. Sekiranya anda menghubungi kami untuk meminta akses kepada akaun, kami tidak akan memberikan anda akses tersebut melainkan anda boleh memberi kami maklumat sahih log masuk untuk akaun itu. Sekiranya berlaku kematian seorang pengguna, akaun pengguna tersebut akan ditutup.

Sekiranya anda berkongsi kredibiliti log masuk akaun anda dengan orang lain, anda bertanggungjawab untuk apa yang berlaku denganakaun anda dan Planetmahir tidak akan campur tangan dalam perselisihan antara pelajar atau jurulatih yang bertanggungjawab terhadap log masuk akaun. Anda mesti memberitahu kami dengan serta-merta setelah mengetahui bahawa orang lain mungkin menggunakan akaun anda tanpa kebenaran anda (atau jika anda mengesyaki sebarang pelanggaran keselamatan yang lain) dengan menghubungi Pasukan Sokongan kami. Kami boleh meminta beberapa maklumat daripada anda untuk mengesahkan bahawa anda memang pemilik akaun anda.

Pelajar dan pengajar mestilah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun untuk membuat akaun mengenai Planetmahir dan menggunakan Perkhidmatan. Sekiranya anda lebih muda daripada umur yang diperlukan, anda tidak boleh membuat akaun, tetapi kami menggalakkan anda untuk menjemput ibu bapa atau penjaga untuk membuka akaun dan membantu anda mendaftar dalam kursus yang sesuai untuk anda. Jika kami dapati bahawa anda telah membuka akaun dan anda lebih muda daripada usia yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian (misalnya, 13 di Amerika Syarikat), kami akan menamatkan akaun anda. Di bawah Perjanjian Pengajar kami, anda mungkin diminta untuk mengesahkan identiti anda sebelum anda diberi kuasa untuk menghantar kursus untuk penerbitan di Planetmahir.

Anda boleh menamatkan akaun anda pada bila-bila masa dengan mengikuti langkah-langkah di sini. Semak Dasar Privasi kami untuk melihat apa yang berlaku apabila anda menamatkan akaun anda.

2. Enrolmen Kursus dan Jangkahayat Akses

Apabila anda mendaftar dalam kursus, anda mendapat lesen daripada kami untuk mengikuti kursus tersebut menerusi Perkhidmatan Laman Web dan Mobile App Planetmahir sahaja. Jangan cuba memindahkan atau menjual semula kursus dalam apa cara sekalipun. Kami memberi anda lesen akses selama satu tahun sahaja, kecuali apabila kami mesti menamatkan kursus kerana alasan undang-undang atau polisi.

Di bawah Perjanjian Pengajar kami, apabila para pengajar menerbitkan kursus mengenai Planetmahir, mereka memberi izin kepada Planetmahiruntuk menawarkan lesen kursus kepada pelajar. Ini bererti kami mempunyai hak untuk menawarkan kursus tersebut kepada pelajar yang mendaftar. Sebagai pelajar, apabila anda mendaftar mana-mana kursus, sama ada kursus percuma atau berbayar, anda memperolehi lesen Planetmahir untuk mengikuti kursus melalui platfom dan Perkhidmatan Planetmahir, dan Planetmahir adalah pemberi lesen rekod. Kursus dilesenkan, dan tidak dijual, kepada anda. Lesen ini tidak memberi anda hak untuk menjual semula kursus dengan cara apa pun (termasuk dengan berkongsi maklumat akaun dengan pembeli atau memuat turun secara haram kursus dan berkongsinya di tapak torrent).

Di sisi undang-undang, istilah yang lebih lengkap, Planetmahir memberikan anda (sebagai pelajar) lesen terhad, tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah untuk mengakses dan melihat kursus dan kandungan yang berkaitan dengan mana anda telah membayar semua yuran yang diperlukan, semata-mata untuk peribadi anda, bukan – tujuan komersil, pendidikan melalui Perkhidmatan, selaras dengan Terma ini dan sebarang syarat atau sekatan yang berkaitan dengan kursus atau ciri tertentu Perkhidmatan kami. Semua kegunaan lain adalah dilarang. Anda tidak boleh menyalin, mengedar semula, menghantar, menyerahkan, menjual, menyiarkan, menyewakan, berkongsi, memberi pinjaman, mengubahsuai, menyesuaikan, mengedit, membuat kerja terbitan, sublesen, atau memindahkan atau menggunakan mana-mana kursus melainkan jika kami memberi anda kebenaran jelas untuk melakukannya dalam perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh seorang wakil yang diberi kuasa oleh Planetmahir. Ini juga terpakai kepada kandungan yang boleh anda akses melalui mana-mana API kami.

Kami pada umumnya memberi lesen akses sela satu tahun kepada pelajar kami apabila mereka mendaftar dalam kursus. Walau bagaimanapun, kami berhak untuk membatalkan sebarang lesen untuk mengakses dan menggunakan kursus pada bila-bila masa sekiranya kami membuat keputusan atau berkewajipan untuk membatalkan akses ke kursus di atas sebab undang-undang atau polisi, sebagai contoh, jika kursus yang anda mendaftar adalah objek aduan hak cipta, atau jika kami menentukan kandungannya melanggar Garis Panduan Amanah & Keselamatan kami. Akses imni tidak boleh digunakan untuk ciri tambahan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan kursus, contohnya terjemahan kapsyen kursus mungkin dinyahhaktifkan oleh pengajarpada bila-bila masa, dan seorang pengajar boleh memutuskan pada bila-bila masa untuk tidak lagi memberikan bantuan pengajaran atau perkhidmatan Q & A kursus tersebut. Untuk lebi jelas, akses ini adalah untuk kandungan kursus tetapi tidak kepada pengajar.

Pengajar tidak boleh memberikan lesen kursus mereka kepada pelajar secara langsung dan sebarang lesen langsung sedemikian adalah batal dan tidak sah dan melanggar Terma-terma ini.

3. Pembayaran & Kredit

Apabila anda membuat pembayaran, anda bersetuju untuk menggunakan kaedah pembayaran yang sah.

3.1 Harga

Harga kursus di Planetmahir ditentukan berdasarkan terma Perjanjian Pengajar dan Dasar Harga dan Promosi kami. Dalam sesetengah keadaan, harga kursus yang ditawarkan di laman web Planetmahir mungkin tidak sama dengan harga yang ditawarkan pada aplikasi mudah alih atau TV kami, disebabkan oleh sistem harga penyedia platfom mudah alih dan dasar mereka dalam melaksanakan jualan dan promosi. Kami kerap menjalankan promosi dan jualan untuk kursus kami dan kursus-kursus tertentu hanya tersedia pada harga diskaun untuk jangka masa tertentu. Harga yang dikenakan untuk kursus akan menjadi harga pada masa anda melengkapkan pembelian kursus anda (semasa checkout). Mana-mana harga yang ditawarkan untuk kursus tertentu juga mungkin berbeza apabila anda log masuk ke akaun anda dari harga yang tersedia kepada pengguna yang tidak berdaftar atau log masuk, kerana beberapa promosi kami hanya tersedia untuk pengguna baru.

Jika anda log masuk ke akaun anda, mata wang yang anda lihat adalah berdasarkan lokasi anda semasa anda membuka akaun anda Jika anda tidak log masuk ke akaun anda, mata wang harga adalah berdasarkan negara tempat anda berada. Kami tidak membolehkan pengguna melihat harga dalam mata wang lain.

Sekiranya anda seorang pelajar yang terletak di negara di mana cukai penggunaan dan penjualan, cukai barangan dan perkhidmatan, ataucukai nilai tambah boleh digunakan untuk penjualan pengguna, kami bertanggungjawab untuk mengutip dan menghantar cukai tersebut kepada pihak berkuasa cukai yang sepatutnya. Di negara-negara tertentu, harga yang anda lihat mungkin termasuk cukai tersebut.

3.2 Pembayaran

Anda bersetuju untuk membayar yuran untuk kursus yang anda beli, dan anda memberi kuasa kepada kami untuk mengecaj kad debit atau kad kredit anda atau memproses cara pembayaran lain (seperti PayPal, SEPA atau eWallet) untuk yuran tersebut. Planetmahir bekerjasama dengan rakan pemprosesan pembayaran pihak ketiga untuk menawarkan kaedah pembayaran yang paling mudah di negara anda dan untuk memastikan maklumat pembayaran anda selamat. Sila lihat Dasar Privasi kami untuk maklumat lanjut.

Apabila anda membuat pembelian, anda bersetuju untuk tidak menggunakan kaedah pembayaran yang tidak sah. Sekiranya kaedah pembayaran anda gagal dan anda masih mendapat akses kepada kursus yang anda mendaftar masuk, anda bersetuju membayar yuran yang sepadan dalam tempoh tiga puluh (30) hari pemberitahuan dari kami. Kami berhak untuk membatalkan akses kepada mana-mana kursus yang kami belum menerima pembayaran yang mencukupi.

Dalam sesetengah kes, kami boleh mengeluarkan kredit ke akaun anda. Kredit ini akan digunakan secara automatik ke arah pembelian kursus seterusnya di laman web kami, tetapi tidak boleh digunakan untuk pembelian dalam aplikasi mudah alih atau TV kami. Kredit boleh tamat tempoh jika tidak digunakan dalam tempoh yang ditentukan, dan tidak mempunyai nilai tunai.

4. Peraturan Kandungan dan Tingkah Laku

Anda hanya boleh menggunakan Planetmahir untuk tujuan yang sah. Anda bertanggungjawab untuk semua kandungan yang anda siarkan di platfom kami. Anda harus menyimpan ulasan, soalan, siaran, kursus dan kandungan lain yang anda muat naik selaras dengan Garis PanduanAmanah & Keselamatan kami dan undang-undang, dan menghormati hak harta intelek orang lain. Kami boleh mengharamkan akaun anda untuk kesalahan berulang atau utama. Jika anda fikir seseorang melanggar hak cipta anda di platfom kami, sila beritahu kami.

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Perkhidmatan atau membuat akaun untuk tujuan yang menyalahi undang-undang. Penggunaan Perkhidmatan dan tingkah laku anda di platfom kami mesti mematuhi undang-undang atau peraturan tempatan atau negara yang berlaku di negara anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengetahuan dan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk anda.

Sekiranya anda seorang pelajar, kami menyediakan kemudahan untuk membolehkan anda bertanya kepada pengajar kursus yang anda mendaftar masuk, dan menyiarkan ulasan kursus. Untuk kursus tertentu, pengajar menjemput anda untuk menghantar kandungan sebagai “kerja rumah” atau ujian. Jangan hantar atau menyerahkan apa-apa yang bukan milik anda.

Jika anda seorang pengajar, anda boleh menghantar kursus untuk penerbitan di platfom dan anda juga boleh berkomunikasi dengan pelajar yang telah mendaftar dalam kursus anda. Dalam kedua-dua kes, anda mesti mematuhi undang-undang dan menghormati hak orang lain: anda tidak boleh menghantar mana-mana kursus, soalan, jawapan, semakan atau kandungan lain yang melanggar undang-undang atau peraturan tempatan atau negara yang berlaku di negara anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana kursus, kandungan, dan tindakan yang anda hantar atau mengambil melalui platfom dan akibat darinya. Pastikan anda memahami semua sekatan hak cipta yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengajar sebelum anda menyerahkan sebarang kursus untuk penerbitan di Planetmahir.

Sekiranya kami memaklumkan bahawa kursus atau kandungan anda melanggar undang-undang atau hak orang lain (contohnya, jika ditegaskan bahawa ia melanggar hak milik intelektual atau hak imej orang lain, atau tentang aktiviti haram), jika kami mendapati bahawa kandungan atau tingkah laku anda melanggar Garis Panduan Amanah & Keselamatan kami, atau jika kami percaya kandungan atau kelakuan anda adalah menyalahi undang-undang, tidak sesuai, atau tidak menyenangkan (contohnya jika anda menyamar sebagai orang lain), kami boleh mengalih keluar kandungan anda dari platfom kami. Planetmahir mematuhi undang-undang hak cipta. Lihat Dasar Harta Intelek kami untuk maklumat lanjut.

Planetmahir mempunyai kebijaksanaan dalam menguatkuasakan Terma-terma ini dan Garis Panduan Amanah & Keselamatan kami. Kami boleh menamatkan atau menangguhkan kebenaran anda untuk menggunakan platfom dan Perkhidmatan kami atau membatalkan akses akaun anda pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis, untuk sebarang pelanggaran Terma ini, jika anda gagal untuk membayar apa- apa yuran apabila perlu, atas permintaan penguatkuasaan undang- undang atau agensi kerajaan, untuk tempoh yang tidak aktif, untuk masalah atau masalah teknikal yang tidak dijangka, atau jika kami mengesyaki bahawa anda terlibat dalam aktiviti penipuan atau tidak sah. Apabila berlaku penamatan sedemikian, kami boleh memadamkan akaun dan kandungan anda, dan kami mungkin menghalang anda mengakses lebih lanjut ke platfom dan penggunaan Perkhidmatan kami. Kandungan anda masih boleh didapati di platfom walaupun akaun anda ditamatkan atau digantung. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk penamatan akaun anda, pengalihan kandungan anda, atau menyekat akses anda ke platfom dan perkhidmatan kami.

Jika salah seorang pengajar kami telah menerbitkan kursus yang melanggar hak cipta atau hak cipta anda, sila beritahu kami. Di bawah Perjanjian Pengajar kami, kami memerlukan pengajar kami untuk mematuhi undang-undang dan menghormati hak harta intelektual orang lain. Untuk maklumat lanjut tentang cara memfailkan tuntutan hak cipta atau pelanggaran tanda dagangan dengan kami, lihat Dasar Harta Intelektual kami.

5. Hak Planetmahir untuk Kandungan Anda Terbitkan

Anda kekal sebagai pemilik kandungan yang anda hantar ke platfom kami, termasuk kursus anda. Kami dibenarkan untuk berkongsi kandungan anda kepada sesiapa melalui mana-mana media, termasuk mempromosikannya melalui pengiklanan di laman web lain.

Kandungan yang anda hantar sebagai pelajar atau pengajar (termasuk kursus) tetap menjadi milik anda. Dengan menghantar kursus dan kandungan lain, anda membenarkan Planetmahir menggunakan semula dan mengedarkannya, tetapi anda tidak akan kehilangan apa-apa hak pemilikan yang mungkin anda perolehi daripada kandungan anda. Jika anda seorang pengajar, pastikan anda memahami terma pelesenan kursus yang terperinci dalam Perjanjian Pengajar.

Apabila anda menyiarkan komen, soalan, ulasan, dan apabila andamenyerahkan kepada kami idea dan cadangan untuk ciri atau peningkatan baru, anda memberi kuasa kepada Planetmahir untuk menggunakan dan berkongsi kandungan ini dengan sesiapa sahaja, mengedarkannya dan mempromosikannya di mana-mana platfom dan di mana-mana media, dan untuk membuat pengubahsuaian atau pengeditan kepadanya sepertimana yang kami fikirkan wajar. Dalam bahasa undang-undang, dengan menyerahkan atau menyiarkan kandungan pada atau melalui platfom, Anda memberikan kami lesen tanpa royalti di seluruh dunia, tanpa ekslusif (dengan hak untuk sub- license) untuk menggunakan, menyalin, membuat semula, memproses, menyesuaikan, mengubah, menerbitkan , menghantar, memaparkan, dan mengedarkan kandungan anda dalam sebarang dan semua kaedah media atau pengedaran (yang kini dimajukan atau dikembangkan kemudian).

Ini termasuk menjadikan kandungan anda tersedia kepada syarikat, organisasi atau individu lain yang mengidkat perjanjian dengan Planetmahir untuk sindiket, penyiaran, pengedaran, atau penerbitan kandungan di media lain. Anda mengakui dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak, kuasa, dan kuasa yang diperlukan untuk membenarkan kami menggunakan sebarang kandungan yang anda serahkan. Anda juga bersetuju untuk menggunakan semua kandungan anda tanpa pampasan yang dibayar kepada anda.

6. Menggunakan Planetmahir pada Risiko Anda Sendiri

Sesiapa pun boleh menggunakan Planetmahir untuk membuat dan menerbitkan kursus dan pengajar dan kami membolehkan para pengajar dan pelajar berinteraksi untuk pengajaran dan pembelajaran. Seperti platfom lain di mana pengguna boleh menghantar kandungan dan berinteraksi, beberapa perkara negatif boleh terjadi, dan anda menggunakan Planetmahir dengan risiko anda sendiri.

Planetmahir membolehkan sesiapa sahaja untuk membuat dan berkongsi kursus. Sekiranya anda mendaftar sesuatu kursus, anda bergantung kepada apa-apa maklumat yang diberikan oleh seorang pengajar atas risiko anda sendiri.

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda mungkin terdedah kepada kandungan yang anda anggap menyakitkan, berat sebelah, atau tidak menyenangkan. Planetmahir tidak bertanggungjawab untuk menyimpan kandungan tersebut daripada anda dan tiada liabiliti untuk anda akses atau mendaftar dalam mana-mana kursus, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai. Ini juga terpakaibagi mana-mana kursus yang berkaitan dengan kesihatan, kesejahteraan dan senaman fizikal. Anda mengakui risiko dan bahaya yang wujud dalam jenis kursus ini, dan dengan mendaftarkan kursus tersebut, anda memilih untuk mengambil risiko tersebut secara sukarela, termasuk risiko penyakit, kecederaan tubuh badan, ketidakupayaan, atau kematian. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pilihan yang anda buat sebelum, semasa dan selepas pendaftaran anda dalam kursus.

Apabila anda berinteraksi secara langsung dengan pelajar atau pengajar, anda mesti berhati-hati mengenai jenis maklumat peribadi yang anda kongsi. Kami tidak mengawal apa yang dilakukan oleh pelajar dan pengajar dengan maklumat yang diperolehnya daripada pengguna lain di platfom. Anda tidak sepatutnya berkongsi e-mel atau maklumat peribadi anda yang bersangkutan dengan keselamatan anda. Kami tidak menggaji atau memberi kebenaran kepada pengajar dan kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang interaksi yang terlibat di antara pengajar dan pelajar. Kami tidak bertanggungjawab untuk pertikaian, tuntutan, kerugian, kecederaan, atau kerosakan apa-apa jenis yang mungkin timbul atau berkaitan dengan hubungan antara pengajar atau pelajar.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, anda akan menemui pautan ke laman web lain yang diluar kawalan kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau sebarang aspek lain dari laman web pihak ketiga ini, termasuk pengumpulan maklumat tentang anda. Anda juga harus membaca terma dan syarat dan dasar privasi mereka.

7. Hak Planetmahir

Kami memiliki platfom dan Perkhidmatan Planetmahir, termasuk laman web, aplikasi dan perkhidmatan sekarang dan masa depan, dan perkara seperti logo, API, kod dan kandungan kami yang dibuat oleh pekerja kami. Anda tidak boleh mengganggu mereka atau menggunakannya tanpa kebenaran.

Semua hak, tajuk, dan kepentingan dalam dan kepada platfom dan Perkhidmatan Planetmahir, termasuk laman web kami, aplikasi kami yang ada atau masa depan, API, pangkalan data kami, dan kandungan kami atau pekerja yang menyerahkan atau menyediakan melalui Perkhidmatan kami (tetapi tidak termasuk kandungan yang disediakan oleh pengajar dan pelajar) adalah dan akan kekal sebagai harta eksklusif Planetmahir dan pemberi lesennya. Platfom dan perkhidmatan kami dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang laindi Malaysia dan negara-negara lain. Tiada apa-apa yang memberi anda hak untuk menggunakan nama Planetmahir atau mana-mana tanda niaga, logo, nama domain dan ciri khas yang lain. Sebarang maklum balas, komen, atau cadangan yang mungkin anda berikan berhubung Planetmahir atau Perkhidmatan kami adalah secara sukarela dan kami akan bebas untuk menggunakan maklum balas, komen, atau cadangan seperti yang kami tahu patut dan tanpa sebarang obligasi kepada anda. Anda tidak boleh melakukan mana-mana yang berikut semasa mengakses atau menggunakan platfom dan Perkhidmatan Planetmahir: – mengakses, mengganggu, atau menggunakan platfom bukan awam, sistem komputer Planetmahir, atau sistem penyampaian teknikal penyedia perkhidmatan Planetmahir. – melumpuhkan, campur tangan, atau cuba mengelakkan sebarang ciri platfom yang berkaitan dengan keselamatan atau siasatan, mengimbas, atau menguji kelemahan mana-mana sistem kami. – menyalin, mengubah suai, mencipta karya turunan, jurutera terbalik, berhimpun semula, atau sebaliknya cuba mencari sebarang kod atau kandungan sumber pada platfom atau Perkhidmatan Planetmahir. – mengakses atau mencari atau cuba mengakses atau mencari platfom kami dengan apa-apa cara (automatik atau sebaliknya) selain melalui fungsi carian kami yang sedia ada yang disediakan melalui laman web kami, aplikasi mudah alih atau API (dan hanya mengikut syarat dan syarat API ). Anda tidak boleh mengikis, menggunakan spider, robot atau cara lain yang lain untuk mengakses Perkhidmatan kami. – dengan cara apa pun, menggunakan Perkhidmatan kami untuk menghantar maklumat pengenalpastian sumber yang berubah, menipu, atau palsu (seperti menghantar komunikasi e-mail dengan palsu sebagai Planetmahir); atau mengganggu, (atau cuba melakukannya), akses mana-mana pengguna, host, atau rangkaian, termasuk, tanpa terkecuali, menghantar virus, muatan, spam, atau pengeboman melintasi platfom atau perkhidmatan, atau dengan cara lain yang mengganggu atau mewujudkan beban yang tidak wajar pada Perkhidmatan kami.

8. Syarat Pelbagai Undang-undang

Syarat-syarat ini adalah seperti mana-mana kontrak lain, dan merekamempunyai istilah undang-undang yang membosankan tetapi penting yang melindungi kita daripada banyak hal yang boleh berlaku dan menjelaskan hubungan undang-undang antara kami dan anda.

8.1 Perjanjian Pengikatan

Anda bersetuju bahawa dengan mendaftar, mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk menandatangani kontrak mengikat yang sah dengan Planetmahir. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, jangan mendaftar, mengakses, atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan kami.

Sekiranya anda seorang pengajar yang menerima Syarat ini dan menggunakan Perkhidmatan kami bagi pihak syarikat, organisasi, kerajaan, atau entiti undang-undang lain, anda mengakui dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk berbuat demikian.

Sebarang versi Terma ini dalam bahasa selain Bahasa Malaysia disediakan untuk kemudahan dan anda memahami dan bersetuju bahawa bahasa Malaysia akan mengawal jika terdapat konflik. Terma ini (termasuk mana-mana perjanjian dan dasar yang dipautkan dari Terma ini) merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan kami (termasuk, jika anda seorang pengajar, Perjanjian Pengajar dan Dasar Penentuan dan Promosi).

Sekiranya mana-mana bahagian Terma ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang yang terpakai, maka peruntukan itu akan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang hampir sepadan dengan maksud peruntukan asal dan baki syarat-syarat ini akan terus berlaku. Walaupun kami tertangguh dalam melaksanakan hak kami atau tidak melaksanakan hak dalam satu kes, itu tidak bermakna kami mengetepikan hak kami di bawah Terma ini, dan kami mungkin memutuskan untuk menguatkuasakannya pada masa akan datang. Jika kami memutuskan untuk mengetepikan mana-mana hak kami dalam satu contoh tertentu, itu tidak bermakna kami mengecualikan hak kami secara amnya atau pada masa akan datang.

Bahagian berikut akan tetap terpakai dalam tamat tempoh atau penamatan Terma ini: Bahagian 2 (Kursus Pendaftaran dan Akses Sepanjang Hayat), 5 (Hak Planetmahir untuk Kandungan Anda Terbitkan), 6 (Menggunakan Planetmahir pada Risiko Anda Sendiri), 7(Hak Planetmahir), 8 (Terma Pelbagai Undang-undang), dan 9 (Penyelesaian Pertikaian).

8.2 Penafian

Ia mungkin berlaku bahawa platfom kami telah diturunkan, sama ada untuk penyelenggaraan yang dirancang atau kerana sesuatu telah berlaku dengan laman web ini. Ia mungkin berlaku bahawa salah seorang pengajar kami membuat kenyataan yang mengelirukan dalam kursus mereka. Ia juga mungkin berlaku bahawa kami menghadapi masalah keselamatan. Ini hanyalah contoh.

Anda menerima bahawa anda tidak akan mempunyai apa-apa tuntutan terhadap kami dalam mana-mana jenis kes di mana perkara tidak berfungsi dengan betul. Dalam undang-undang, bahasa yang lebih lengkap, Perkhidmatan kami dan kandungannya disediakan berdasarkan asas “sebagaimana adanya” dan “tersedia”. Kami (dan sekutu, pembekal, rakan kongsi, dan ejen kami) tidak membuat sebarang representasi atau jaminan mengenai kesesuaian, kebolehpercayaan, ketersediaan, ketepatan masa, keselamatan, kekurangan kesilapan atau ketepatan Perkhidmatan atau kandungan mereka, dan dengan jelas menafikan sebarang waranti atau syarat (nyata atau tersirat), termasuk jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk, dan bukan pelanggaran. Kami (dan sekutu, pembekal, rakan kongsi dan ejen kami) tidak memberi jaminan bahawa anda akan memperoleh keputusan tertentu daripada penggunaan Perkhidmatan. Penggunaan Perkhidmatan anda (termasuk apa-apa kandungan) adalah sepenuhnya pada risiko anda sendiri.

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat, jadi beberapa pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

Kami mungkin memutuskan untuk berhenti membuat ciri-ciri tertentu dari Perkhidmatan kami pada bila-bila masa dan untuk sebarang sebab. Dalam keadaan apa pun, Planetmahir atau sekutunya, pembekal, rakan kongsi atau ejennya bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh gangguan atau kekurangan ciri-ciri tersebut. Kami tidak bertanggungjawab untuk kelewatan atau kegagalan prestasi kami terhadap mana-mana Perkhidmatan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan kami yang munasabah, seperti tindakan perang, permusuhan, atau sabotaj; bencana alam; elektrik, internet, atau gangguan telekomunikasi; atau sekatan kerajaan.

8.3 Had Tanggungan

Ada risiko yang wujud dalam menggunakan Perkhidmatan kami, contohnya, jika anda mendaftar dalam kursus kesihatan dan kesejahteraan seperti yoga, dan anda mencederakan diri sendiri. Anda menerima sepenuhnya risiko ini dan anda bersetuju bahawa anda tidak akan mempunyai sebarang bantuan untuk mendapatkan ganti rugi walaupun anda mengalami kerugian atau kerosakan daripada menggunakan platfom dan Perkhidmatan kami. Dalam undang-undang, bahasa yang lebih lengkap, setakat yang dibenarkan oleh undang- undang, kami (dan syarikat kumpulan, pembekal, rakan kongsi dan ejen kami) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ganti rugi tidak langsung, bersampingan, punitif atau berbangkit (termasuk kehilangan data, pendapatan , keuntungan atau peluang perniagaan, atau kecederaan peribadi atau kematian), sama ada timbul dalam kontrak, jaminan, tort, liabiliti produk, atau sebaliknya, dan walaupun kami telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan terlebih dahulu. Liabiliti kami (dan liabiliti setiap syarikat, pembekal, rakan kongsi dan ejen kami) kepada anda atau mana-mana pihak ketiga dalam apa jua keadaan adalah terhad kepada lebih daripada seratus ringgit (RM 100) atau amaun yang telah anda bayar kepada kami dalam dua belas (12) bulan sebelum peristiwa yang menimbulkan tuntutan anda. Beberapa bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, jadi beberapa perkara di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

8.4 Ganti rugi

Sekiranya anda berkelakuan sedemikian, kami akan melakukan tindakan undang-undang terhadap anda. Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan (jika diminta oleh kami), dan mempertahankan Planetmahir, syarikat kumpulan kami, dan pegawai, pengarah, pembekal, rakan kongsi, dan ejennya daripada sebarang tuntutan, tuntutan, kerugian, ganti rugi pihak ketiga, atau perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang berpatutan) yang timbul daripada (a) kandungan yang anda hantar atau mengemukakan, (b) penggunaan Perkhidmatan anda (c) pelanggaran anda terhadap Terma ini, atau (d) pelanggaran anda terhadap sebarang hak pihak ketiga. Kewajipan ganti rugi anda akan tetap terpakai bila mana terhapusnya Terma ini dan penggunaan Perkhidmatan anda.

8.5 Undang-undang dan Bidang Kuasa

Syarat ini ditadbir oleh undang-undang negara Malaysia, tanpa merujuk kepada pilihan atau konflik prinsip undang-undang. Sekiranya bahagian “Penyelesaian Pertikaian” di bawah tidak terpakai, anda dan kami bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah persekutuan dan negeri di Kuala Lumpur, Malaysia. ### 8.6 Tindakan dan Notis Undang-Undang Tiada tindakan, tanpa mengira bentuk, yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini boleh dibawa oleh salah satu pihak lebih dari satu (1) tahun selepas punca tindakan telah terakru. Sebarang notis atau komunikasi lain yang akan diberikan di bawah ini akan dibuat secara bertulis dan diberikan oleh resit pulangan mel yang didaftarkan atau diperakui yang diminta, atau e-mel (oleh kami kepada e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda atau oleh anda kepada [email protected].

8.7 Hubungan Antara Kami

Anda dan kami bersetuju bahawa tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, kontraktor, atau hubungan agensi wujud di antara kami. 8.8 Tiada Tugasan Anda tidak boleh menetapkan atau memindahkan Syarat ini (atau hak dan lesen yang diberikan di bawahnya). Sebagai contoh, jika anda mendaftarkan akaun sebagai pekerja syarikat, akaun anda tidak boleh dipindahkan ke pekerja lain. Kami boleh menetapkan Syarat ini (atau hak dan lesen yang diberikan di bawahnya) kepada syarikat atau orang lain tanpa sekatan. Tiada apa-apa dalam Terma ini memberikan apa-apa hak, faedah atau remedi kepada mana-mana orang atau entiti pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa akaun anda tidak boleh dipindah milik dan semua hak kepada akaun anda dan hak-hak lain di bawah Syarat ini tamat apabila kematian anda.

8.8 Pembatalan dan Penggantungan

Anda boleh menamatkan akaun Planet Mahir anda pada bila-bila masa dengan menghantar permohonan untuk menamatkan akaun Planet Mahir anda menurut klausa 11. Apabila penamatan akaun Planet Mahir anda diproses oleh Planet Mahir, perkara berikut akan berlaku:

(a) Semua transaksi tertangguh akan dibatalkan. Anda dimaklumkan bahawa jika anda dalam proses atau membeli perkhidmatan/barangan, transaksi itu akan dibatalkan juga.

(b) Apa-apa token luar talian yang terdapat pada akaun Planet Mahir anda akan dinyahdaya. (c) Apa-apa kad kredit atau kad pembayaran yang anda sambung ke akaun Planet Mahir anda akan dinyahdaya.

(d) Apa-apa baki dana di akaun Planet Mahir anda tidak akan dikembalikan ke Akaun Bank atau kad kredit yang disambungkan ke akaun Planet Mahir anda

Planet Mahir berhak menahan dana di akaun Planet Mahir anda untuk tempoh masa yang wajar dengan tujuan menjalankan apa-apa penyiasatan jika Planet Mahir mengesyaki bahawa akaun Planet Mahir anda terlibat dalam penyelewengan atau pertikaian dengan (a) mana-mana pedagang yang menerima Planet Mahir sebagai cara pembayaran atau (b) akaun Planet Mahir yang lain.

Planet Mahir berhak menggantung akaun Planet Mahir anda akan sekiranya tiada transaksi dilakukan oleh anda melalui Planet Mahir selama dua belas (12) bulan. Anda perlu menghubungi Planet Mahir Sdn. Bhd. menurut klausa 11 untuk mengaktifkan semula akaun Planet Mahir anda.

Jika berlaku mana-mana situasi di atas, Planet Mahir berhak untuk berurusan dengan mana-mana pemegang amanah, eksekutif atau wakil Mahkamah Malaysia sebagai Planet Mahir, menurut budi bicaranya, dianggap berkaitan dengan pengurusan apa-apa baki dana dalam akaun Planet Mahir anda.

Pengguna-pengguna dialu-alukan untuk menghubungi Planet Mahir menurut klausa 11 jika mereka ingin membuat aduan berkaitan Planet Mahir

8.9 Penukaran Produk

Kami tidak menerima penukaran produk yang telah dibeli. Sila pastikan produk yang dipilih adalah betul dan mengikut kehendak anda.

8.10 Pemulangan Wang

Pemulangan wang hanya boleh dibuat sekiranya barang yang diterima adalah salah atau tidak memenuhi pesanan pembelian anda. Sila Sekiranya berlaku mana-mana kemungkinan di atas, anda boleh menghubungi kami seperti yang dinyatakan di klausa 11.

9. Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya terdapat pertikaian, Pasukan Sokongan kami dengan senang hati membantu menyelesaikan masalah ini. Jika itu tidak berfungsi dan anda tinggal di Malaysia, pilihan anda adalah untuk pergi ke mahkamah atau membawa tuntutan dalam timbang tara yang mengikat; anda tidakboleh membawa tuntutan itu ke mahkamah lain atau mengambil tindakan tuntutan kelas bukan individu terhadap kami. Bahagian Penyelesaian Pertikaian ini hanya terpakai jika anda tinggal di Malaysia. Kebanyakan pertikaian boleh diselesaikan, jadi sebelum membawa kes undang-undang formal, sila cuba menghubungi Pasukan Sokongan kami terlebih dahulu.

9. Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya terdapat pertikaian, Pasukan Sokongan kami dengan senang hati membantu menyelesaikan masalah ini. Jika itu tidak berfungsi dan anda tinggal di Malaysia, pilihan anda adalah untuk pergi ke mahkamah atau membawa tuntutan dalam timbang tara yang mengikat; anda tidakboleh membawa tuntutan itu ke mahkamah lain atau mengambil tindakan tuntutan kelas bukan individu terhadap kami. Bahagian Penyelesaian Pertikaian ini hanya terpakai jika anda tinggal di Malaysia. Kebanyakan pertikaian boleh diselesaikan, jadi sebelum membawa kes undang-undang formal, sila cuba menghubungi Pasukan Sokongan kami terlebih dahulu.

9.1 Tuntutan Kecil

Anda boleh membuat tuntutan di mahkamah di (a) Kuala Lumpur, Malaysia (b) daerah di mana anda tinggal, atau (c) tempat lain yang kami persetujui, selagi ia layak untuk dibawa masuk mahkamah.

9.2 Timbangtara

Jika anda dan kami tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik, anda dan Planetmahir bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan yang berkaitan dengan Terma-terma ini (atau istilah undang- undang kami yang lain) melalui timbang tara akhir dan mengikat, tanpa mengira jenis tuntutan atau teori undang-undang. Sekiranya salah seorang daripada kita membawa tuntutan di mahkamah yang patut ditimbang dan pihak yang lain enggan menyoal, pihak lain boleh meminta mahkamah memaksa kita untuk pergi ke timbang tara. Kita juga boleh meminta mahkamah untuk menghentikan prosiding mahkamah sementara prosiding timbang tara sedang dijalankan.

9.3 Tiada Tindakan Kelas

Kami berdua sepakat bahawa setiap orang boleh membawa tuntutan terhadap yang lain secara individu. Ini bermakna: (a) kita tidak boleh membawa tuntutan sebagai ahli plaintif atau kelas dalam tindakan kelas, tindakan disatukan, atau tindakan wakil; (b) penimbang tara tidak dapat menggabungkan tuntutan berganda kepada satu kes (atau mempengerusikan tindakan yang disatukan, kelas, atau wakil); dan (c) keputusan atau penghargaan penimbang tara dalam kes seseorang hanya boleh memberi kesan terhadap pengguna itu, bukan pengguna lain, dan tidak boleh digunakan untuk memutuskan pertikaian pengguna lain. Sekiranya mahkamah memutuskan bahawa fasal “Tiada tindakan kelas” ini tidak boleh dikuatkuasakan atau sah, maka seksyen “Penyelesaian Pertikaian” ini akan menjadi batal dan tidak sah, tetapi syarat-syarat lain masih akan dikenakan.

9.4 Perubahan

Walau apa pun seksyen “Mengemaskini Terma-terma ini” di bawah ini, jika Planetmahir mengubah seksyen “Penyelesaian Pertikaian” ini selepas tarikh yang terakhir anda terima penerimaan Terma ini, anda boleh menolak sebarang perubahan sedemikian dengan memberikan notis bertulis kepada Planetmahir mengenai penolakan tersebut melalui pos atau penghantaran tangan : Planetmahir Sdn Bhd, 3-6C, Jalan PJU 8/3A, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor DE, Malaysia, atau melalui e-mel dari alamat e-mel yang dikaitkan dengan Akaun anda kepada: [email protected], dalam tempoh 30 hari dari tarikh perubahan itu berlaku, seperti yang ditunjukkan oleh bahasa “terakhir dikemas kini” di atas. Untuk dikuatkuasakan, notis itu mesti memasukkan nama penuh anda dan dengan jelas menunjukkan niat anda untuk menolak perubahan pada bahagian “Penyelesaian Pertikaian” ini. Dengan menolak perubahan, anda bersetuju bahawa anda akan memutuskan apa-apa pertikaian antara anda dan Planetmahir mengikut peruntukan “Resolusi Pertikaian” seksyen ini pada tarikh yang terakhir anda terima penerimaan Terma ini.

10. Mengemas kini Terma ini

Dari semasa ke semasa, kami mungkin mengemas kini Terma ini untuk menjelaskan amalan kami atau untuk mencerminkan amalan baru atau berbeza (seperti ketika kami menambah ciri-ciri baru), dan Planetmahir berhak atas budi bicara mutlaknya untuk mengubahsuai dan / atau membuat perubahan kepada Terma ini pada bila bila masa. Jika kami membuat sebarang perubahan penting, kami akan memaklumkan anda menggunakan cara seperti melalui notis e-mel yang dihantar ke alamat e-mel yang dinyatakan dalam akaun anda atau dengan menyiarkan notis melalui Perkhidmatan kami. Pengubahsuaian akan berkuatuasa pada hari mereka diposkan melainkan jika dinyatakan sebaliknya. Penggunaan berterusan Perkhidmatan kami selepas perubahan berkuatkuasa bermakna anda menerima perubahan tersebut. Terma yang diubahsuaikan akan menggantikan semua Syarat sebelumnya.

11. Bagaimana untuk menghubungi kami

Cara terbaik untuk berhubung dengan kami adalah menghubungi Pasukan Sokongani ([email protected]) kami. Kami ingin mendengar soalan, kebimbangan, dan maklum balas tentang Perkhidmatan kami.

Dasar Privasi

Perakuan Privasi Perniagaan

Perakuan Planetmahir untuk Privasi Perniagaan ini telah dikemaskini pada 2 Januari 2018.

Dalam menyediakan khidmat Planetmahir for Business (“PFB”) dan perkhidmatan yang berkaitan kepada korporat, organisasi bukan keuntungan dan pelanggan kerajaan (“Pelanggan”), Planetmahir akan menerima dan mempunyai akses kepada data peribadi pengguna individu yang diberikan kepada pelanggan akses (“Pengguna”). Untuk tujuan pernyataan privasi ini, Pelanggan adalah pengawal data dan Planetmahir adalah pemproses data. Pemproses data Data Planetmahir dan langkah-langkah keselamatan yang dilaksanakan untuk melindungi data tersebut terperinci dan ditadbir oleh perjanjian tertulis antara Planetmahir dan masing-masing Pelanggannya.

Sebagai pemproses data, Planetmahir akan mengakses, menyimpan dan menggunakan data peribadi Pengguna individu semata-mata untuk tujuan menyediakan perkhidmatan PFB kepada Pelanggannya dan akan memproses data seperti yang diarahkan oleh Pelanggannya.

Sebagai pengendali data, Pelanggan menentukan mana-mana pekerja atau kakitangan yang diberi kuasa diberi akses kepada perkhidmatan PFB. Mereka melakukan ini dengan menetapkan satu atau lebih pentadbir akaun PFB atau pentadbir kumpulan (“Pentadbir”) yang mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan akaun Pelanggan, menguruskan akaun pengguna individu, mengakses alat PFB Insights dan ciri pelaporan yang berkaitan, mengakses alat PFB Administrator, dan, apabila diarahkan oleh Pelanggan, mengisi akaun Pelanggan dengan kursus yang disediakan oleh Pelanggan. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mewujudkan dasar dan memastikan pematuhan kepada semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan, yang berkaitan dengan pengumpulan maklumat peribadi yang berkaitan dengan Pengguna individu yang dipilih oleh Pelanggan untuk mengakses perkhidmatan PFB. Planetmahir tidak mempunyai hubungan langsung dengan Pengguna individu, yang harus menghubungi Pelanggan (majikan mereka) untuk bantuan dengan sebarang permintaan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi mereka.

Untuk mengelakkan keraguan, Pernyataan Privasi ini tidak terpakai kepada:

 1. apa-apa pemprosesan data untuk tujuan memasarkan perkhidmatan PFB kepada prospek perusahaan dan korporat;
 2. sebarang tawaran lain yang terdapat di Planetmahir.com yang berasingan dari perkhidmatan PFB, yang mana Dasar Privasi Planetmahir boleh digunakan. Pengguna mungkin sudah mempunyai akaun dengan Planetmahir untuk mengakses kandungan pendidikan pasar Planetmahir, dan data yang diproses sebagai akibat dari penggunaan pasar Planetmahir dari akaun Pengguna dikawal oleh Dasar Privasi Planetmahir. Sekiranya Planetmahir membuat apa-apa perubahan material dengan cara memproses data Pengguna untuk menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan, ia akan memberitahu Pelanggan.

Pernyataan Planetmahir untuk Privasi Perniagaan

 1. Maklumat mengenai Pengguna yang dikumpulkan dan disimpan oleh Planetmahir
 2. Tujuan Pemprosesan Data Pengguna
 3. Cookie dan Teknologi Penjejakan yang lain
 4. Berkongsi Maklumat Pengguna dengan Sub-Processors
 5. Memproses Data Pengguna di luar European Economic Area
 6.  

1. Maklumat mengenai Pengguna yang dikumpulkan dan disimpan oleh Planetmahir

 1. Apabila Pengguna diberi akses kepada perkhidmatan PFB oleh Pentadbir, Pengguna boleh menyediakan akaun Pengguna individu dan Planetmahir akan mengumpulkan maklumat yang disediakan oleh Pengguna atau Pentadbir. Pelanggan boleh menyesuaikan jenis data yang diminta untuk membuat akaun, yang mungkin termasuk yang berikut:
 • nama pertama, nama belakang, dan alamat e-mel yang diperlukan
 • foto, bidang minat, kemahiran kerja, matlamat, dan peranan (pilihan yang disediakan oleh Pengguna atau Pelanggan)
 • data peribadi lain, seperti yang diizinkan oleh Pelanggan Nombor identifikasi unik diberikan oleh Planetmahir setelah penciptaan akaun Pengguna.
 1. Maklumat akaun Pengguna Individu boleh ditetapkan kepada swasta atau awam, seperti yang dipilih oleh Pengguna. Jika ditetapkan kepada orang ramai, maklumat itu boleh ditelusuri melalui enjin carian dan boleh dilihat oleh sesiapa sahaja, termasuk oleh Pengguna lain dan Pelanggan.
 2. Pentadbir boleh menetapkan Pengguna kepada keanggotaan kumpulan.
 3. Pelanggan boleh memilih untuk menyatukan dengan penyedia identiti PFB Single Sign On (SSO) untuk membolehkan Pengguna untuk log masuk ke PFB Akaun pengguna tanpa perlu mendedahkan kata laluan kepada Planetmahir. Dalam kes sedemikian Pengguna boleh log masuk dengan menyediakan bukti kelayakan SSO masing-masing kepada penyedia identiti SSO, yang akan mengesahkannya dan membenarkan atau menolak akses ke akaun Pelanggan. Dalam kes sedemikian, penyedia identiti SSO berkongsi dengan Planetmahir ID cookie yang unik dan maklumat pengesahan “token” untuk mengenali Pengguna sebagai pengguna Pelanggan yang dibenarkan.
 4. Atas pilihan Pelanggan, perkhidmatan PFB membolehkan Pentadbir dan Pengguna berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan pengajar, pembantu pengajar, pelajar lain, dan Pelanggan, dengan menghantar ulasan pada kursus, menghantar mesej kepada atau berbual dengan orang lain , menyiarkan soalan atau jawapan, atau menyiarkan kandungan lain. Kandungan awam atau dikongsi sedemikian disimpan oleh Planetmahir dan mungkin tersedia secara terbuka atau dapat dilihat oleh orang lain, termasuk Pentadbir, Pengguna, atau pengajar dan pembantu pengajar, bergantung pada tempat kandungan tersebut disiarkan.
 5. Planetmahir menyimpan maklumat yang berkaitan dengan aktiviti Pengguna seperti yang mereka gunakan dan berinteraksi dengan perkhidmatan PFB, seperti kursus yang didaftarkan dan dilihat (dan maklumat yang berkaitan dengan kursus ini); interaksi dengan pengajar, pembantu pengajar, Pentadbir, dan Pengguna lain; dan kemajuan dalam kursus; serta jawapan, esei dan perkara lain yang dikemukakan oleh Pengguna untuk memenuhi keperluan kursus. Maklumat ini dikaitkan dengan ID akaun unik pengguna dan dikongsi dengan Pelanggan melalui alat pelaporan Akaun Pelanggan atau atas permintaan Pelanggan.
 6. Perkhidmatan PFB membolehkan Pengguna menghubungi Pasukan Sokongan Planetmahir untuk mendapatkan bantuan atau melaporkan masalah, kebimbangan, penyalahgunaan yang berpotensi atau isu-isu lain mengenai perkhidmatan PFB atau pengguna lain. Planetmahir boleh mengumpul dan menyimpan nama Pengguna, alamat e-mel, lokasi, sistem operasi, alamat IP serta aktiviti Pengguna di platform dan komunikasi Planetmahir dengan pasukan meja bantuan Planetmahir. Planetmahir boleh meminta maklumat tambahan daripada Pengguna untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dilaporkan oleh Pengguna atau oleh pengguna lain.
 7. Apabila pengguna menggunakan perkhidmatan PFB, Planetmahir mengumpul dan menyimpan maklumat tertentu dengan cara automatik: (a) maklumat teknikal mengenai komputer pengguna atau peranti tanpa wayar, seperti alamat IP, jenis dan versi sistem operasi, ID peranti unik, penyemak imbas, bahasa penyemak imbas, domain, dan sistem operasi atau maklumat platform lain. Maklumat ini dikumpulkan melalui penggunaan fail log pelayan dan teknologi penjejakan, seperti: (i) cookie, yang merupakan fail kecil yang dihantar oleh laman web ke komputer atau peranti tanpa wayar untuk secara unik mengenal pasti pelayar atau peranti mudah alih atau menyimpan maklumat dalam tetapan penyemak imbas; dan (ii) teknologi penjejakan lain (lihat di bawah untuk maklumat lebih terperinci).
 8. Alamat IP yang diterima daripada pelayar atau peranti Pengguna boleh digunakan untuk menentukan lokasi anggaran pengguna.
 9. Jika Pelanggan membuat pembelian melalui kad kredit,

Planetmahir mengumpulkan data tertentu mengenai pembelian (seperti nama dan kod zip) yang diperlukan untuk memproses pesanan. Pelanggan mesti menyediakan data pembayaran dan pengebilan tertentu terus kepada rakan pemprosesan pembayaran Planetmahir, termasuk nama, maklumat kad kredit, alamat pengebilan dan kod pos. Untuk keselamatan, Planetmahir tidak mengumpulkan atau menyimpan data pemegang kad sensitif, seperti nombor kad kredit penuh atau data pengesahan kad.

2. Tujuan Pemprosesan Data Pengguna dan Tempoh Pengekalan

Planetmahir memproses maklumat yang dikumpulkan mengenai Pengguna dan Pentadbir untuk tujuan menyediakan perkhidmatan PFB kepada Pelanggannya, khususnya:

 • Memberi, mentadbir, dan memudahkan akses kepada perkhidmatan PFB, untuk Pelanggan dan Pengguna, dan mengurus pilihan Pelanggan atau Pengguna akaun
 • Memenuhi arahan Pelanggan berkenaan dengan data peribadi Pengguna
 • Memaparkan dan menghantar melalui pemberitahuan e-mel kepada Pengguna untuk:

   

  • Buat pemberitahuan kepada Pengguna di permintaan Pelanggan
  • Menjawab soalan atau kebimbangan pengguna
  • Menghantar mesej pentadbiran dan maklumat pengguna, termasuk pengesahan penciptaan akaun, pendaftaran kursus, kemajuan kursus dan pemberitahuan respons dari arahan kepada soalan Pengguna
  • Menyediakan maklumat kepada Pengguna tentang kursus yang tersedia untuk Pengguna, ciri-ciri perkhidmatan PFB yang tersedia dan baru; Cadangan kursus yang diperibadikan, yang Pengguna boleh memilih dari pada bila-bila masa
  • Menghantar pemberitahuan tolak ke peranti wayarles pengguna untuk menyediakan kemas kini dan mesej lain yang berkaitan, yang boleh diuruskan dari halaman”pilihan” atau “tetapan” untuk aplikasi mudah alih
 • Membolehkan komunikasi antara Pengguna dan pengajar atau pembantu pengajar
 • Mengambil maklum balas untuk meningkatkan pengalaman Pengguna PFB
 • Menyelesaikan permintaan atau tuntutan sokongan pengguna

3. Pilihan E-mel

Pengguna secara individu boleh memilih untuk tidak menerima emel tanpa urus niaga dengan: (i) mengikuti arahan berhenti berlangganan yang disediakan dalam komunikasi e-mel; atau (ii) menguruskan pilihan e-mel akaun pengguna. Pelanggan juga boleh mengarahkan Planetmahir untuk mengkonfigurasi tetapan keutamaan e-mel untuk semua Pengguna Pelanggan. 

Pengekalan Data Peribadi

Planetmahir akan menyimpan data Pengguna selama yang diarahkan oleh Pelanggan. Planetmahir akan memadamkan beberapa atau semua data peribadi yang berkaitan dengan Pengguna atas permintaan Pelanggan. Planetmahir boleh mengekalkan data agregat atau tanpa nama seperti yang dinyatakan di bawah.

Penggunaan data agregat

Di samping itu, data pengguna diagregatkan dengan data pengguna pasaran Planetmahir yang lain untuk membolehkan Planetmahir meningkatkan produk dan perkhidmatannya dan membangunkan produk dan perkhidmatan baru, termasuk:

 • Menyemak dan menganalisis maklumat teknikal pelayar pengguna dan peranti wayarles
 • Menyemak semula aktiviti pengguna di PFB dan pasaran Planetmahir (sebagai contoh, Planetmahir menganalisis trend dan lalu lintas Pengguna dan maklumat penggunaan untuk mengenal pasti kursus mana yang paling popular)
 • Memudahkan fungsi teknikal perkhidmatan PFB dan pasaran Planetmahir, termasuk untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan isu-isu, memastikan perkhidmatan PFB, dan mencegah penipuan dan penyalahgunaan
 • Membangun enjin cadangan kandungan kursus

Apabila data Pengguna digunakan untuk tujuan di atas, ia diagregatkan dan / atau tanpa nama supaya tidak ada data peribadi pengguna diproses.

3. Cookies dan Teknologi Penjejakan yang lain 

Seperti banyak platform dalam talian, Planetmahir dan vendor analisisnya menggunakan fail log pelayan dan alat pengumpulan data automatik, seperti cookie penyemak imbas, teg piksel, skrip dan suar web. Alat ini digunakan untuk tujuan analitik untuk membolehkan Planetmahir memahami bagaimana Pengguna berinteraksi dengan perkhidmatan PFB. Planetmahir dan vendor analitiknya boleh mengikat maklumat yang dikumpulkan dengan cara ini kepada ID unik pengguna Pengguna.

Cookie adalah fail teks kecil yang diletakkan pada komputer atau peranti semasa menyemak imbas Internet. Cookies digunakan untuk mengumpul, menyimpan dan berkongsi bit maklumat mengenai aktiviti Pengguna. Planetmahir menggunakan kedua-dua cookie sesi dan cookie yang berterusan.

 • Cookie sesi digunakan untuk mengenal pasti lawatan tertentu ke perkhidmatan PFB dan mengumpulkan maklumat mengenai interaksi dengan perkhidmatan PFB. Cookie ini tamat selepas masa yang singkat, atau apabila Pengguna menutup penyemak imbas web mereka selepas menggunakan perkhidmatan PFB. Planetmahir menggunakan cookie ini untuk mengenal pasti Pengguna semasa sesi penyemakan imbas tunggal, seperti ketika anda melog masuk ke perkhidmatan PFB. Ini membantu Planetmahir meningkatkan perkhidmatan PFB serta meningkatkan pengalaman penyemakan Pengguna.
 • Cookie yang berterusan akan kekal pada peranti Pengguna untuk tempoh masa yang ditentukan dalam cookie. Planetmahir menggunakan cookie ini untuk mengenal pasti dan mengenali Pengguna tertentu dalam tempoh yang lebih lama. Mereka membenarkan Planetmahir untuk:
  • menganalisis penggunaan perkhidmatan PFB (cth. Pautan yang diklik oleh Pengguna) untuk meningkatkan penawaran PFB kami
  • menguji versi perkhidmatan PFB yang berbeza untuk melihat ciri atau kandungan tertentu Pengguna memilih untuk mengoptimumkan perkhidmatan PFB
  • menyediakan pengalaman yang lebih menarik kepada Pengguna dengan cadangan kandungan dan kursus yang lebih relevan dan
  • membolehkan Pengguna lebih mudah log masuk untuk menggunakan perkhidmatan PFB. Cookie berterusan termasuk:

  1. cookie keutamaan untuk mengingati maklumat tentang pilihan penyemak imbas dan tetapan pengguna, seperti bahasa pilihan. Cookie keutamaan membuat pengalaman Pengguna lebih berfungsi dan disesuaikan
  2. cookie pengesahan dan keselamatan untuk membolehkan pengguna untuk log masuk atau terus log masuk dan mengakses perkhidmatan PFB, untuk melindungi akaun pengguna terhadap log masuk palsu oleh orang lain, dan membantu mengesan, melawan, dan melindungi daripada penyalahgunaan atau penggunaan akaun pengguna yang tidak dibenarkan.
  3. cookie berfungsi untuk membuat pengalaman menggunakan perkhidmatan PFB dengan lebih baik, seperti mengingati tahap kelantangan suara yang dipilih oleh Pengguna.

Planetmahir menggunakan teknologi penjejakan untuk: (i) menentukan sama ada halaman tertentu telah dikunjungi (misalnya halaman pendaratan iklan untuk perkhidmatan PFB yang dipaparkan di laman pihak ketiga) atau sama ada e-mel yang dihantar oleh Planetmahir dibuka atau diklik oleh Pengguna ; dan (ii) untuk menyesuaikan pengalaman pembelajaran Pengguna individu dengan mengesyorkan kursus tertentu dan kandungan lain. Planetmahir akan menyimpan data Pengguna selama yang diarahkan oleh Pelanggan. Planetmahir akan memadamkan beberapa atau semua data peribadi yang berkaitan dengan Pengguna atas permintaan Pelanggan.

Pilihan Pengguna berhubung dengan cookie dan teknologi penjejakan yang lain

Pengguna boleh menetapkan penyemak imbas webnya untuk memaklumkan mengenai penempatan cookie baru, hadkan jenis cookie atau menolak cookie sama sekali; jika didayakan, pengguna mungkin tidak dapat menggunakan beberapa atau semua ciri perkhidmatan PFB (contohnya, mungkin tidak boleh log masuk). Maklumat umum tentang cookie dan cara melumpuhkannya boleh didapati di www.allaboutcookies.org.

Pelbagai pelayar boleh menawarkan alat pengurusan mereka sendiri untuk mengeluarkan HTML5 LSOs. Pengguna boleh menguruskan Flash LSO di sini. Untuk menguruskan cookie kilat, layari laman web Adobe dan buat perubahan di Panel Tetapan Privasi Global.

Kebanyakan pelayar web moden memberikan anda pilihan untuk menghantar isyarat Do Not Track ke laman web yang anda lawati, menunjukkan bahawa anda tidak ingin dijejaki. Walau bagaimanapun, tiada standard yang diterima untuk bagaimana sebuah laman web harus memberi respons kepada isyarat ini, dan kami tidak mengambil apa-apa tindakan sebagai tindak balas kepada isyarat ini. Sebaliknya, sebagai tambahan kepada alat pihak ketiga yang tersedia secara umum, kami menawarkan kepada anda pilihan yang dijelaskan dalam dasar ini untuk mengurus pengumpulan dan penggunaan maklumat tentang anda.

4. Berkongsi Maklumat Pengguna dengan SubProcessors

Untuk menyediakan perkhidmatan PFB kepada Pelanggannya,

Planetmahir berkongsi data mengenai Pengguna dengan beberapa penyedia perkhidmatan pihak ketiga. Syarikat-syarikat ini dikehendaki secara kontrak untuk menggunakan data Pengguna semata-mata seperti yang diarahkan oleh Planetmahir untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kepada Planetmahir.

 • Pengajar yang memuat naik kursus pada platform

Planetmahir dan disediakan melalui perkhidmatan PFB serta pembantu pengajar mereka, yang mungkin menerima maklumat nama dan profil akaun Pengguna, untuk membolehkan mereka menjawab soalan dan maklum balas pengguna.

 • Pembekal perkhidmatan lain Pelanggan, seperti yang diarahkan oleh Pelanggan.
 • Untuk melaksanakan perkhidmatannya, pelayan sewa

Planetmahir dari pusat data yang dikendalikan oleh Equinix dan terletak di Virginia dan California di Amerika Syarikat. Planetmahir juga kontrak dengan Amazon Web Services (AWS) untuk perkhidmatan hosting, dan kandungan tertentu dan data pengguna yang berkaitan dengan PFB dihoskan menerusi penyelesaian hos cloud AWS.

 • Penjual platform pusat bantuan Udemy (Zendesk pada tarikh berkuatkuasa Pernyataan Privasi ini) dan menyimpan semua komunikasi antara Pentadbir atau Pengguna dan pasukan sokongan Udemy. Zendesk dikehendaki menyimpan dan memproses data berkaitan Pengguna semata-mata seperti yang diarahkan oleh Udemy untuk tujuan memberikan perkhidmatan kepada Udemy. Udemy juga bekerjasama dengan Intercom, alat pemesejan sembang untuk sokongan Pengguna dan Pentadbir dan untuk mengumpul maklum balas mereka, serta mesej dalam apl seperti pengumuman ciri atau onboarding untuk pengguna baru.
 • Udemy berkongsi maklumat pengguna dengan syarikat pihak ketiga yang melakukan perkhidmatan e-mel untuk membolehkan Udemy menghantar komunikasi e-mel kepada Pengguna dan untuk menguruskan tetapan keutamaan e-mel Pengguna.
 • Pentadbir Pelanggan sedia ada dapat mengakses senarai sub-pemproses semasa kami di bar sisi kiri halaman ini semasa log masuk ke Udemy for Business.
 • Udemy berkongsi maklumat pengguna dengan syarikat pihak ketiga yang menjalankan perkhidmatan analisis data untuk membolehkan Udemy memahami dengan lebih baik

bagaimana Pengguna menggunakan perkhidmatan UFB. Syarikat-syarikat ini termasuk Chartio, Google Analytics dan Hotjar. 

Sebarang perkongsian data Pengguna lain adalah tertakluk kepada persetujuan dan arahan Pelanggan. 5. Memproses Data Pengguna di luar EEA

Semua pemprosesan data yang diterangkan dalam Kenyataan

Privasi ini berlaku di Amerika Syarikat, Ireland dan, untuk tujuan R & D, Turki. Jika data peribadi yang diproses oleh Udemy berasal dari Pengguna atau Pentadbir di EEA, Udemy akan memastikan bahawa pemprosesan tersebut hanya akan berlaku jika: (a) negara bukan EEA yang bersangkutan memastikan tahap perlindungan data yang mencukupi; (b) pemindahan dibuat menurut Perjanjian Pemprosesan Data (“DPA”) yang dilaksanakan di antara Udemy dan Pelanggan dan tertakluk kepada klausa kontrak standard yang direka untuk memfasilitasi pemindahan data peribadi dari EEA ke semua negara ketiga yang telah diterima pakai oleh Suruhanjaya Eropah (dikenali sebagai, “Klausa Model”), yang telah dimasukkan ke dalam DPA

 

Kategori Lain