Keazaman Politik Diperlukan Dalam Menangani Cabaran Global

Oleh Dato’ Dr. Ramzi Ahmad Zubir SABAN tahun, pemimpin kerajaan, masyarakat sivil, pemikir, ahli akademik dan tokoh-tokoh korporat akan berkampung di Davos dalam satu platform bagi bertukar-tukar pandangan tentang cabaran global masa kini. Persoalan moral dan keazaman politik perlu ditangani oleh pihak berkepentingan ini dalam usaha membina peradaban dunia yang lebih lestari dan bersatu padu. … Read more

Kategori Lain