Memanfaatkan Inovasi Teknologi Dalam Era Ekonomi Digital

Fintech icon and internet of things with matrix code background , Investment and financial internet technology concept.

Oleh DATO’ DR AHMAD RAMZI MOHAMAD ZUBIR APA persamaan yang dipunyai oleh Facebook, Google dan Apple? Amat mudah untuk kita mengenali jenama-jenama ini kerana mereka bukan sahaja tergolong dalam kalangan firma terkaya dunia malah keupayaan mereka memanfaatkan inovasi teknologi yang mengubah bagaimana kita memenuhi pelbagai keperluan dan kehendak kita. Secara teorinya, inovasi teknologi ini merujuk… Continue reading Memanfaatkan Inovasi Teknologi Dalam Era Ekonomi Digital

Kategori Lain